BPM (İş Süreç Yönetimi)

BPM (İş Süreç Yönetimi)

BPM ile kurumsal süreçleri geliştirmek, kurum tekniklerini, pratiklerini ve yöntemlerini kullanan fonksiyon ya da kurumsal disiplin olarak tanımlanabilir. Bunun yanında toplam kalite yönetimi, yeniden yapılanma, yalın imalat ya da dış kaynak kullanımı gibi süreç geliştirmeler de BPM olarak değerlendirilir. Kötü bir iş süreci, işin gerçek yapılma zamanından çok daha fazla zaman alır. İyi bir iş sürecinde ise zaman kayıpları yok edilmiş haldedir.

  • Süreçlerin tüm çalışanlar tarafından iyi bir şekilde tanınması ve anlaşılması,
  • Atanan işlerin takibi ve çözüm sürecinin takibi,
  • Süreçlerin kontrol altına alınması,
  • Süreç iyileştirme işlemlerine kolaylık sağlaması,
  • Performans takibi ve raporlama,
  • IT ile iş dünyası arasında iletişimi kolaylaştırması,
  • Kategori bazlı iş atanması

Back to Top

× Nasıl yardımcı olabiliriz?